DANISH MANAGEMENT FJERNSUPPORT / REMOTE SUPPORT

Velkommen til Danish Managements Fjernsupport Guide:

  1. Download programmet
  2. Kør programmet
  3. Giv supporter ID og Adgangskode (se billedet ->)

Welcome to Danish Managements Remote support

Guide:

  1. Download the program
  2. Run the program
  3. Give the supporter the ID and Adgangskode (see the picture ->)

Download DMG_Fjernsupport.exe

fjernsupport