Rammeaftale vedrørende miljø- og energiledelse

Dansk Energi Management er sammen med Niras blevet prækvalificeret til en 2-årig rammeaftale vedr. miljø- og energiledelse for Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse.

Delaftalen om miljø- og energiledelse omfatter bl.a. rådgivningsbistand inden for udvalgte dele af miljøledelsessystemets (ISO 14001) og energiledelsessystemets (ISO 50001) implementering og udbygning i forbindelse med Forsvarsministeriets aktiviteter, således at ledelsessystemet udbygges, både på koncernniveau og på enkelt lokationsniveau. Delaftalen omfatter også bistand til løsning af opgaver, der ligger inden for driftsopgaver på miljømyndighedsområdet.