Bygherrerådgivning, Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse

Dansk Energi Management er prækvalificeret til to rammeaftaler for Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse.

Dansk Energi Management er på hold med Esbensen Rådgivende Ingeniører og Kuben Management prækvalificeret til bygherrerådgivning for Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse i hhv. Øst- og Vestdanmark.

Aftalerne indebærer varetagelse af bygherrens interesser ifm. udarbejdelse af ideoplæg, programoplæg og byggeprogram; gennemførelse af 5 års eftersyn; arbejdsmiljøkoordinering; byggeledelse og fagtilsyn; projektledelse; afklaring og formulering af strategier, målsætninger, funktionsbehov og tekniske krav; samt udbudsforretninger og kontraktforhandlinger.